Dịch Vụ

VAY THEO LƯƠNG
– Điều kiện để vay theo lương:
+ Độ tuổi: Từ 21 – 58 tuổi
+ Mức lương: Từ 4tr/tháng
+ Thời gian công tác: từ 03 tháng
+ Khu vực: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
– Hồ sơ vay theo lương:
+ CMND
+ Hộ Khẩu
+ Hợp Đồng Lao Động ( nếu có )
+ Sao Kê Lương 3 tháng hoặc xác nhận lương

VAY THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
– Điều kiện cần để vay theo bảo hiểm nhân thọ:
+ Khu vực: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
+ Độ tuổi: Từ 21 – 65 tuổi
+ Có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời gian hiệu lực từ 1 năm trở lên
+ Giá trị bảo hiểm từ 3 triệu/năm
– Hồ sơ vay theo BHNT:
+ CMND
+ Hộ Khẩu
+ Hợp đồng BHNT ( có đầy đủ dấu mộc đỏ, thời gian hiệu lực hợp đồng, số tiền đóng BHNT )
+ Hợp Đồng Lao Động ( đối tượng đi làm hưởng lương, hưởng lãi suất ưu đãi từ BHNT)
+ Giấy phép kinh doanh (đối tượng chủ doanh nghiệp)
+ Hỗ trợ vay theo BHNT không giấy phép

VAY THEO HẠN MỨC THẺ TÍN DỤNG
– Điều kiện cần để vay theo Thẻ tín dụng:
+ Khu vực: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
+ Độ tuổi: Từ 21 – 58 tuổi
+ Công việc: Đi làm hưởng lương hoặc kinh doanh
+ Có thẻ tín dụng hạn mức tối thiểu 10 Triệu
– Hồ sơ cần để vay theo Thẻ tín dụng:
+ CMND
+ Hộ Khẩu
+ Hợp Đồng Lao Động ( đối tượng đi làm hưởng lương, hưởng lãi suất thẻ tín dụng)
+ Giấy phép kinh doanh (đối tượng chủ doanh nghiệp)
+ Mặt trước thẻ tín dụng đang dùng
+ Sao Kê tín dụng giao dịch gần nhất
=> HỒ SƠ CHỈ CẦN PHOTO KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG